Serveis

SOLUCIONS INTEGRALS EN COMPRA/VENDA
 • Assessorament legal, fiscal i financer
 • Guíes per al comprador 
 • Servei integral a inversors, rendibilitat i administració d'aquest 

 • Gestió documental
 • Contracte d'arres i compravenda
 • Acompanyament en tot el procés

 • Canvi de nom de subministraments
 • Visita del teu immoble 
 • Informe de valoració i estudi de mercat
 • Fotografía i vídeu professional  
 • Pla de màrqueting
 • Safari immobiliari 
 • Comercialització
 • Negociació tancament

 • Informació técnica
 • Home staging i serveis de decoració
 • Posicionament, xarxes, web
 • Gestió documental 
 • Assessorament legal
 • Gestoría per a la cancelació de ​​càrregues

 • Acompanyament durant tot el procés fins a la notaría
 • Post venda
 • Plusvàlua
SOLUCIONS INTEGRALS EN LLOGUER
 • Estudi de mercat i valoració segú llei.
 • Reportatge fotográfic personalitzat
 • Comercialització publicitat als principals portals immobiliaris, web i Xarxes Socials
 • Selecció de ​​clients
 • Visites al pis
 • Estudi de solvència
 • Gestió documental i assessorament legal i immobiliari

 • Estudi documentació financera de l'inquilí
 • Contracte d'arrendament
 • Registre de fiances a INCASOL
 • Presentació d'ITP (Impost Hisenda)

 • Scoring d'ARAG i contractació Assegurança Impagaments
 • Segur continent i Responsabilitat Civil
 • Canvi de nom subministraments
 • Servei d'Administració
 • Gestió documental i assessorament legal.
 • Contracte d'arrendament.

 • Registre de fiances.
 • Gestió de ​​l'Impost de Transmissions Patrimonials.

 • Segur de contingut i Responsabilitat Civil.
 • Canvi de nom de subministraments
 • Contacte i seguiment de l'inquilí
 • Cobrament i liquidacions
 • Augment de rendes IPC  
 • Resum anual 
 • Facturació

 • Renovació rescissió de ​​contracte
 • Recuperació fiança a INCASOL
 • Comprovació de ​​l\'estat de l\'immoble
 • Canvi i C´lcul proporcional subministraments 

 • Control i seguiment de morositat
 • Incidències i reparacions
 • Sinistres comunitaris 
 • Consultes i Assessorament
ASSESSORIA PER A COMPRADORS
 • Tramitació de ​​Certificats Energétics i de cédules d\'habitabilitat
 • Inspecció Técnica d'Edificis (ITE)

 • Assegurances per a immobles i comunitats. Agents de Mútua de Propietaris.
 • Assegurances de Defensa Jurídica. Agents d'ARAG.

 • Tramitació i gestió hipotecaria i de la compravenda.
 • Col·laboració empresarial amb altres despatxos professionals.