Declaració d'accessibilitat

Serveis d’Internet Javajan SL,  s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el  Real Decreto 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es trasposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://www.finquesalzina.com  


Situació de compliment 

Aquest lloc web és parcialment  conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. 

 

Contingut no accessible 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent: 

 1. Falta de conformitat amb el  RD 1112/2018 

 • A causa de l'automatització d'algunes de les publicacions podrien existir pàgines amb un incorrecte nidament d'etiquetes HTML. 

 • Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa. 

 • Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web. 

 1. Carga desproporcionada 

 • No aplica. 

 1. Contingut que no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable 

 • Fitxers ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat. 

 • Continguts multimèdia en directe. 

 • Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l'entrada en vigor del Reial Decret. 

 • Serveis de mapa en línia. 

 

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat 

Aquesta declaració va ser preparada el 24 de maig de 2023 i està basada en els informes d'accessibilitat web del Observatorio de Accesibilidad

La data de la darrera revisió ha estat el 23 de novembre de 2023. 

 

Observacions i dades de contacte 

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com ara: 

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web 

 • transmitir altres dificultats d’accés al contingut 

 • formular qualsevol altre consulta o suggerència de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. 

a través del correu electrònic info@javajan.com indicant en l’assumpte el nom de la pàgina. 

 

Contingut opcional 

Aquest lloc web: 

 • S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1). 

 • Compleix els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Real Decreto 1112/2018. 

 • Està dissenyat per a la seva correcta visualització en dispositius d’escriptori, tablet i mòbils per a una resolució mínima de 1280x1024. 

 • S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 pel disseny.