Política de privacidad

Finques Alzina S.L., a través del seu web 'www.finquesalzina.com' sol·licita a l'usuari algunes dades de caràcter personal.
La informació subministrada per l'usuari restarà en un fitxer de dades automatitzat de caràcter personal amb la titularitat de Finques Alzina S.L., el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis que l'usuari sol·liciti.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades necessàries per a la prestació dels serveis pactats.
La informació personal cedida pels clients registrats s'emmagatzemarà en una base de dades propietat de Finques Alzina S.L., la qual assumirà les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació, d'acord amb la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”, i d'altres legislacions que s'hi puguin aplicar.

Finques Alzina S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'usuari de manera interna per fer-li arribar ofertes i promocions que consideri que poden ser del seu interès.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a Finques Alzina S.L., així com a aquelles amb les quals tingui acords de col·laboració, amb la finalitat de poder ampliar els seus serveis, tot respectant sempre i en tot moment la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Finques Alzina S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies. Les cookies s'associaran únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionaran mai referències que permetin deduir el nom i cognoms dels usuaris.
Gràcies a las cookies, que fan possible de reconèixer els usuaris que ja s'han registrat, no caldrà tornar-se a registrar cada vegada que aquests vulguin accedir a les àrees i serveis que li són dedicats.
Mitjançant la selecció de la corresponent opció en el programa del navegador, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies.

Tot usuari registrat pot exercir el dret d'accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.finquesalzina.com, per mitjà d'un comunicat escrit dirigit a Finques Alzina S.L., C/ Belchite 32, local, 08906 L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona).

Atenent a allò establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat Finques Alzina S.L., amb CIF B67329086 i domicili social situat a C/ Belchite 32, local, 08906 L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona)., amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Finques Alzina S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Finques Alzina S.L. l’informa que tractem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Finques Alzina S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Finques Alzina S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercid els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic contacteweb@finquesalzina.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Finques Alzina S.L.